LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

VIDEO GIỚI THIỆU VỀ TẬP ĐOÀN THỰC PHẨM MEKONG

Play Video

Cứ mỗi Kilogram hàng MFG bán ra sẽ được dành lại 1 Cent vào Qũy từ thiện MFG để hỗ trợ Nông dân, Ngư dân và con em họ, tái tạo sức lao động của họ và chia sẻ một phần khó khăn, vì một Việt Nam tốt đẹp hơn.

Xem thêm

TIN TỨC

TOP